اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

اطلاعیه برگزاری وبینار فرصت‌های تجاری میان چین و آمریکا

اطلاعیه برگزاری وبینار فرصت‌های تجاری میان چین و آمریکا

روابط عمومی دانشگاه تهران: وبینار فرصت‌های تجاری میان چین و آمریکا با همکاری دانشکده مطالعات جهان و مرکز پژوهشی مطالعات کشورهای اسپانیایی زبان برگزار می‌شود.

اطلاعیه اعلام تاریخ دفاع از رساله/ پایان‌نامه مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه اعلام تاریخ دفاع از رساله/ پایان‌نامه مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

روابط عمومی دانشگاه تهران: معاونت آموزشی دانشگاه تهران طی اطلاعیه‌ای تاریخ دفاع از رساله/ پایان‌نامه مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

اطلاعیه جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل امور دانشجویی دانشگاه طی اطلاعیه‌ای جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را اعلام کرد.

اطلاعیه نحوه ارائه هدایای فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه تهران

اطلاعیه نحوه ارائه هدایای فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران، اداره کل امور رفاهی طی اطلاعیه‌ای نحوه ارائه هدایای فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: