اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

زمان ثبت درخواست وام‌های دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ اعلام شد

زمان ثبت درخواست وام‌های دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ اعلام شد

معاونت دانشجویی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای مهلت ثبت درخواست دانشجویان متقاضی دریافت وام‌های دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

اطلاعیه تمدید ثبت‌نام غیر حضوری و ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری کارشناسی، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

اطلاعیه تمدید ثبت‌نام غیر حضوری و ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری کارشناسی، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

اطلاعیه تمدید ثبت‌نام غیر حضوری و ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری کارشناسی، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ صادر شد.