اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

اطلاعیه جدید دانشگاه تهران در خصوص ثبت نام آزمون بسندگی زبان عربی (اشتمال) سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

اطلاعیه جدید دانشگاه تهران در خصوص ثبت نام آزمون بسندگی زبان عربی (اشتمال) سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

معاونت آموزشی دانشگاه تهران در پی وقفه در ثبت‌نام آزمون بسندگی زبان عربی اطلاعیه‌ای صادر کرد. متن اطلاعیه به این شرح است:

اطلاعیه برگزاری ثبت نام اولیه داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران سال ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری ثبت نام اولیه داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران سال ۱۳۹۷

معاونت دانشجویی دانشگاه تهران درباره ثبت نام اولیه داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران سال ۱۳۹۷ اطلاعیه صادر کرد. متن اطلاعیه به این شرح است:

اطلاعیه سوم پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷» (تکمیل ظرفیت بر اساس مصوبات جدید شورای هدایت استعدادهای درخشان)

اطلاعیه سوم پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷» (تکمیل ظرفیت بر اساس مصوبات جدید شورای هدایت استعدادهای درخشان)

اطلاعیه سوم دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران درباره پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ صادرشد. متن اطلاعیه به این شرح است: