اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

فراخوان یازدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

فراخوان یازدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در فراخوانی از دانشجویان برای شرکت در یازدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دعوت کرد. متن فراخوان به ...

جلسه دفاع از رساله دکتری «پوشینه دار کردن کنجاله سویا با چربی و استفاده از آن در تغذیه گاوهای شیرده پر تولید»

جلسه دفاع از رساله دکتری «پوشینه دار کردن کنجاله سویا با چربی و استفاده از آن در تغذیه گاوهای شیرده پر تولید»

محسن صحرایی بلوردی، دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی کشاورزی، روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.

جلسه دفاع از رساله دکتری «مطالعه تاشدگی وردایست و ارتباط آن با چرخنده‌ای سطحی در جنوب غرب آسیا در دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۰»

جلسه دفاع از رساله دکتری «مطالعه تاشدگی وردایست و ارتباط آن با چرخنده‌ای سطحی در جنوب غرب آسیا در دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۰»

رضا برهانی، دانشجوی مقطع دکتری رشته هواشناسی، روز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.

جلسه دفاع از رساله دکتری «گذار از کودکی - بررسی تجربه رفتارهای پرخطر در زندگی روزمره نوجوانان»

جلسه دفاع از رساله دکتری «گذار از کودکی - بررسی تجربه رفتارهای پرخطر در زندگی روزمره نوجوانان»

علی‌رضا کرمانی، دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه شناسی _ مسائل اجتماعی، روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.

جلسه دفاع از رساله دکتری «تأثیر کوبش هم زمان بر ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش لیزر ضربانی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱»

جلسه دفاع از رساله دکتری «تأثیر کوبش هم زمان بر ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش لیزر ضربانی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱»

حسین ابراهیم‌زاده، دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی متالورژی و مواد، روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.

جلسه دفاع از رساله دکتری «بررسی جامعه شناختی «مدیریت بدن» در پرتو مناسبات بازاری – مطالعه موردی: جراحی زیبایی در تهران»

جلسه دفاع از رساله دکتری «بررسی جامعه شناختی «مدیریت بدن» در پرتو مناسبات بازاری – مطالعه موردی: جراحی زیبایی در تهران»

محمد رحمتی، دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه شناسی _ نظری فرهنگی، روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.

جلسه دفاع از رساله دکتری «تحلیل انتقادی مبانی و روش‌های قرآنی - حدیثی سلفیه تکفیری معاصر در رد آموزه‌های مذاهب اسلامی»

جلسه دفاع از رساله دکتری «تحلیل انتقادی مبانی و روش‌های قرآنی - حدیثی سلفیه تکفیری معاصر در رد آموزه‌های مذاهب اسلامی»

فاطمه قندالی، دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.