اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

اطلاعیه (شماره ۱): ثبت نام معرفی‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران(پردیس‌های البرز و کیش)

اطلاعیه (شماره ۱): ثبت نام معرفی‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران(پردیس‌های البرز و کیش)

معاونت آموزشی دانشگاه تهران از داوطلبین دوره دکتری تخصصی Ph.D سال ۱۳۹۵ تکمیل ظرفیت که برای مرحله دوم از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه تهران معرفی شده‌اند، ثبت نام می‌کند.