اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص نتایج فراخوان واژه جایگزین به جای کلمه «پردیس»

اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص نتایج فراخوان واژه جایگزین به جای کلمه «پردیس»

در پی اعلام فراخوان واژه جایگزین به جای کلمه «پردیس» از سوی دانشگاه تهران، که با استقبال جامعه دانشگاهی کشور رو به رو شد، تا پایان مهلت اعلام واژه‌ها، بیش از یکهزار واژه از طرق ...