اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

فراخوان انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

فراخوان انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

اداره کل امور دانشجویان وکارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه برای انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران فراخوانی به شرح زیر صادر کرد.

فراخوان ارسال آثار هنری و تولیدات دانشجویی دانشگاه تهران

فراخوان ارسال آثار هنری و تولیدات دانشجویی دانشگاه تهران

معاونت فرهنگی دانشگاه تهران در راستای حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان اقدام به ایجاد آرت شاپ ۱۳۱۳ در باشگاه دانشجویان کرده است.