اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

فراخوان شناسایی پیمانکار امور نگهداری فضای سبز کوی دانشگاه

فراخوان شناسایی پیمانکار امور نگهداری فضای سبز کوی دانشگاه

اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران طی فراخوانی امور نگهداری فضای سبز خوابگاه‌های کوی دانشگاه را به مناقصه گذاشته است. متن فراخوان به این شرح است:

مدارک مورد نیاز برای مصاحبه دوره کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش منابع آب به صورت دوره مشترک با دانشگاه IHE

مدارک مورد نیاز برای مصاحبه دوره کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش منابع آب به صورت دوره مشترک با دانشگاه IHE

مدارک لازم برای شرکت در مصاحبه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب به صورت دوره مشترک با دانشگاه IHE (کد رشته محل ۲۶۰۸۰) روز سه شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۷ به شرح ...