اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهران

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهران

اداره کل فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران اولین دوره آموزشی توسعه معنوی اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و راهبری تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویی را از ۳ بهمن ۱۳۹۶، روزهای سه‌شنبه ...