اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

اطلاعیه دانشگاه تهران درباره نحوه پذیرش دانشجویان معرفی شده دکتری تخصصی (PhD) پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوهش (اطلاعیه شماره ۱)

اطلاعیه دانشگاه تهران درباره نحوه پذیرش دانشجویان معرفی شده دکتری تخصصی (PhD) پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوهش (اطلاعیه شماره ۱)

دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان معرفی شده دکتری تخصصی (PhD) پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوهش سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ اطلاعیه صادر کرد.