اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

اطلاعیه معاونت فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران درباره بازه زمانی دسترسی به سامانه ایلرن آرشیو

اطلاعیه معاونت فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران درباره بازه زمانی دسترسی به سامانه ایلرن آرشیو

معاونت فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران اعلام کرد که سامانه ایلرن آرشیو تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه جهت ذخیره‌سازی اطلاعات و فایل‌های مورد نیاز در دسترس خواهد بود.

فراخوان مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برای پذیرش کتاب در حوزه زبان‌ها و گویش‌های بومی اقوام ایرانی

فراخوان مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برای پذیرش کتاب در حوزه زبان‌ها و گویش‌های بومی اقوام ایرانی

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برای پذیرش کتاب در حوزه حفظ میراث فرهنگی کشور و حفظ زبان‌ها و گویش‌های بومی اقوام ایرانی، فراخوان داد.

تسهیلات ویژه از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران

تسهیلات ویژه از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران

معاونت آموزشی دانشگاه تهران طی اطلاعیه از تسهیلات ویژه از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران خبر داد. در اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه تهران آمده است:

شرکت منظم در کلاس‌های درس الزامی است/ نحوه مواجهه با غیبت‌های غیرموجه/ برگزاری کلاس جبرانی برای دروس عملی ناتمام

شرکت منظم در کلاس‌های درس الزامی است/ نحوه مواجهه با غیبت‌های غیرموجه/ برگزاری کلاس جبرانی برای دروس عملی ناتمام

معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطلاعیه جدید ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، بر شرکت منظم در کلاس‌های درس تاکید و درباره نحوه مواجهه با غیبت‌های غیرموجه،برنامه‌ریزی دروس عملی ناتمام و ...