اطلاعیه وام دانشجویی ویژه دکتری دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۶۷۳۳
معاونت دانشجویی دانشگاه تهران درباره وام تحصیلی ویژه دکتری اطلاعیه صادر کرد.

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان وام تحصیلی ویژه دکتری سه ماهه زمستان فقط تا تاریخ ۹۶/۱۱/۶ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.


( ۱۵ )

نظر شما :