اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۲۵۳۸
اداره کل فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران اولین دوره آموزشی توسعه معنوی اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و راهبری تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویی را از ۳ بهمن ۱۳۹۶، روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۶ برگزار می‌کند.
اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهران

در راستای راهبردهای برنامه سوم دانشگاه مبنی بر توسعه اخلاقی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی اداره کل فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه به‌منظور ارتقای بینش و توانمندسازی سرمایه انسانی دانشگاه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، برنامه آموزشی توسعه معنوی اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و راهبری بهینه تشکل‌های دانشجویی را به مدت ۳۶ ساعت تدوین و موافقت مرکز آموزش ضمن خدمت دانشگاه برای اعطای گواهی دوره ضمن خدمت را اخذ کرده است.

کلیه کارشناسان شاغل به‌خدمت در حوزه فرهنگی در دانشکده‌ها / پردیس‌ها می‌توانند نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام و سپس طی نامه‌ای به‌صورت یک‌جا و حداکثر تا پایان پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ توسط معاونان فرهنگی و دانشجویی واحدها به اداره کل فرهنگی و اجتماعی ارسال شود تا پس از بررسی‌های لازم و بر اساس ظرفیت موجود از افراد حائز شرایط لازم برای شرکت در دوره دعوت به‌عمل آید.


( ۱ )

نظر شما :