اطلاعیه اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران درباره امکان نظردهی در سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان

تعداد بازدید:۱۷۱۶۰

اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران درباره امکان نظردهی در سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان اطلاعیه‌ای صادر کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند به منظور تکریم ارباب رجوع در ارزشیابی عملکرد کارکنان در سال ۹۶، نظر ارباب رجوع در سامانه «ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان» مؤثر خواهد بود لذا از همه اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان گرامی دانشگاه تقاضا می‌شود به سامانه مذکور به نشانی feedback.ut.ac.ir مراجعه و در خصوص رضایتمندی از عملکرد کارکنان اظهار نظر فرمائید.


( ۳۲ )

نظر شما :