اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

بخشنامه نحوه حضور کارمندان دانشگاه تهران از تاریخ شنبه ۲۳ فروردین

بخشنامه نحوه حضور کارمندان دانشگاه تهران از تاریخ شنبه ۲۳ فروردین

اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران درخصوص نحوه حضور کارمندان دانشگاه تهران از تاریخ شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹، بخشنامه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بخشنامه نحوه حضور کارمندان دانشگاه تهران از تاریخ شنبه ۱۶ فروردین

بخشنامه نحوه حضور کارمندان دانشگاه تهران از تاریخ شنبه ۱۶ فروردین

اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران درخصوص نحوه حضور کارمندان دانشگاه تهران از تاریخ شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹، بخشنامه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

اطلاعیه دعوت به عضویت در اتاق تعامل مجازی «مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران در قبال شرایط بعد از شیوع ویروس کرونا»

اطلاعیه دعوت به عضویت در اتاق تعامل مجازی «مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران در قبال شرایط بعد از شیوع ویروس کرونا»

مرکز مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران درخصوص عضویت در اتاق تعامل مجازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران در قبال شرایط بعد از شیوع ویروس کرونا اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد: