اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

اطلاعیه ثبت‌نام دوره‌های پاییزی تسهیلات اقامتی و رفاهی دانشگاه تهران

اطلاعیه ثبت‌نام دوره‌های پاییزی تسهیلات اقامتی و رفاهی دانشگاه تهران

اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران، طی اطلاعیه‌ای نحوه ثبت‌نام دوره‌های پاییزی تسهیلات اقامتی و رفاهی دانشگاه تهران را اعلام کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

اطلاعیه دفتر مدیریت سبز درباره ملاحظات محیط زیستی در برگزاری مراسم دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی

اطلاعیه دفتر مدیریت سبز درباره ملاحظات محیط زیستی در برگزاری مراسم دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی

دفتر مدیریت سبز دانشگاه همزمان با فرا رسیدن زمان دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

اطلاعیه دعوت به همکاری پژوهشگران پسادکترا در دانشگاه تهران

اطلاعیه دعوت به همکاری پژوهشگران پسادکترا در دانشگاه تهران

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، طی اطلاعیه‌ای از پژوهشگران پسادکترا با موضوع توان‌افزایی و کسب و کار پایدار روستایی دعوت به همکاری کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است: