اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

اطلاعیه تمدید زمان انجام ارزیابی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ کارکنان دانشگاه تهران

اطلاعیه تمدید زمان انجام ارزیابی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ کارکنان دانشگاه تهران

اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران، طی اطلاعیه‌ای زمان انجام ارزیابی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ کارکنان دانشگاه تهران را تمدید کرد. در این اطلاعیه آمده است: