اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

اطلاعیه ثبت‌نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ثبت‌نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

روابط عمومی دانشگاه تهران: مدیریت منابع انسانی دانشگاه طی اطلاعیه‌ای شرایط ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را اعلام کرد. در ...

اطلاعیه ثبت‌نام دوره‌های آموزشی کارکنان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰

اطلاعیه ثبت‌نام دوره‌های آموزشی کارکنان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰

روابط عمومی دانشگاه تهران: مرکز آموزش‌های ضمن خدمت طی اطلاعیه‌ای نحوه و شرایط ثبت نام دوره‌های آموزشی کارکنان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: