اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

اطلاعیه لغو دورکاری‌ها از ۲۷ مهرماه

اطلاعیه لغو دورکاری‌ها از ۲۷ مهرماه

روابط عمومی دانشگاه تهران: براساس اعلام وزارت کشور و اعلام معاونت توسعه و منابع استانداری تهران، دورکاری‌های سازمان‌ها و نهادها از روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه لغو می‌شود.

اطلاعیه مزایده فروش «ضایعات فلزی و اثاثه اداری» دانشگاه تهران

اطلاعیه مزایده فروش «ضایعات فلزی و اثاثه اداری» دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی، طی اطلاعیه‌ای شرایط مزایده فروش «ضایعات فلزی و اثاثه اداری» را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

اطلاعیه ثبت‌نام دوره‌های آموزشی کارکنان دانشگاه تهران

اطلاعیه ثبت‌نام دوره‌های آموزشی کارکنان دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان، طی اطلاعیه‌ای بازه ثبت‌نام دوره‌های آموزشی کارکنان در سال جاری را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

اطلاعیه مزایده فروش مخازن متعلق به باغ بقایی دانشگاه تهران

اطلاعیه مزایده فروش مخازن متعلق به باغ بقایی دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه، طی اطلاعیه‌ای شرایط مزایده فروش مخازن متعلق به باغ بقایی دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

اطلاعیه مزایده اجاره نگارخانه باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران

اطلاعیه مزایده اجاره نگارخانه باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه، طی اطلاعیه‌ای شرایط مزایده اجاره نگارخانه باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

اطلاعیه برگزاری دوره تخصصی «فرآیند تأیید و امضا الکترونیکی صورت جلسات دفاع»

اطلاعیه برگزاری دوره تخصصی «فرآیند تأیید و امضا الکترونیکی صورت جلسات دفاع»

روابط عمومی دانشگاه تهران: دوره تخصصی «فرآیند تأیید و امضا الکترونیکی صورت جلسات دفاع» ˛ ویژه رؤسای و کارشناسان آموزش دانشگاه برگزار می‌شود.

اطلاعیه نحوه حضور کارکنان از تاریخ سوم مهرماه ۱۴۰۰

اطلاعیه نحوه حضور کارکنان از تاریخ سوم مهرماه ۱۴۰۰

روابط عمومی دانشگاه تهران: معاونت اداری و مالی دانشگاه، طی اطلاعیه‌ای نحوه حضور کارکنان دانشگاه تهران را از تاریخ سوم مهرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: