اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

مشاهده کارنامه ارزیابی سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ادامه دارد

مشاهده کارنامه ارزیابی سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ادامه دارد

اداره کل منابع انسانی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مشاهده کارنامه ارزیابی سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریور سال جاری ادامه دارد. متن اطلاعیه به این شرح است:

اطلاعیه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص پیاده‌روی اربعین

اطلاعیه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص پیاده‌روی اربعین

اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص پیاده‌روی اربعین اطلاعیه¬ای صادر کرد. متن اطلاعیه به این شرح است: