اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

اطلاعیه شروع ارزیابی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در سامانه مدیریت عملکرد کارکنان

اطلاعیه شروع ارزیابی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در سامانه مدیریت عملکرد کارکنان

اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران، طی اطلاعیه‌ای شروع ارزیابی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در سامانه مدیریت عملکرد کارکنان را اعلام کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

اطلاعیه زمان مشاهده و اطمینان از صحت اطلاعات سامانه مدیریت عملکرد کارمندان دانشگاه تهران

اطلاعیه زمان مشاهده و اطمینان از صحت اطلاعات سامانه مدیریت عملکرد کارمندان دانشگاه تهران

اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران، درباره زمان مشاهده و اطمینان از صحت اطلاعات سامانه مدیریت عملکرد کارمندان دانشگاه اطلاعیه‌ای صادر کرد: