اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

دعوت به همکاری در طرح تحول به توان دانشگاه در حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی

دعوت به همکاری در طرح تحول به توان دانشگاه در حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی

مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران در فراخوانی از اعضا هیأت‌علمی و دانشجویان دانشگاه دعوت به همکاری در طرح تحول به‌توان دانشگاه در حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی کرد.