اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی درباره احتساب مرخصی بدون حقوق در سنوات بازنشستگی

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی درباره احتساب مرخصی بدون حقوق در سنوات بازنشستگی

اداره کل منابع انسانی درباره کارمندان و اعضای هیأت علمی که از ابتدای قانون پنجم توسعه تاکنون از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند اطلاعیه صادر کرد. متن اطلاعیه به ین شرح است:

فراخوان معاونت پژوهشی برای شرکت در نظرسنجی درباره برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری

فراخوان معاونت پژوهشی برای شرکت در نظرسنجی درباره برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران طی فراخوانی کاربران را به نظرسنجی درباره برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری دعوت کرد.

فراخوان دعوت به «دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه»

فراخوان دعوت به «دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه»

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه طی فراخوانی، اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه تهران را به شرکت در «دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه» دعوت کرد. متن فراخوان به این شرح است: