اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

برگزاری نشست‌های "طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی" در ایام تعطیلی ادارات تهران و البرز

برگزاری نشست‌های "طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی" در ایام تعطیلی ادارات تهران و البرز

روابط عمومی دانشگاه تهران: مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران طی اطلاعیه‌ای از برگزاری نشست‌های "طرح افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی" در ایام تعطیلی ادارات تهران و البرز خبر داد. در این ...

اطلاعیه تعطیلی ادارات استان‌های تهران و البرز

اطلاعیه تعطیلی ادارات استان‌های تهران و البرز

روابط عمومی دانشگاه تهران: معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران طی اطلاعیه‌ای از تعطیلی دانشگاه تهران براساس مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد. در این اطلاعیه آمده است:

اطلاعیه مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

اطلاعیه مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه طی اطلاعیه‌ای شرایط و نحوه مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

اطلاعیه ساعت حضور کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مرداد‌ماه (اصلاحیه)

اطلاعیه ساعت حضور کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مرداد‌ماه (اصلاحیه)

روابط عمومی دانشگاه تهران: معاونت اداری و مالی دانشگاه طی اطلاعیه‌ای ساعت حضور کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مردادماه را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

فراخوان عضویت در انجمن «خانواده و دانشگاه» دانشگاه تهران

فراخوان عضویت در انجمن «خانواده و دانشگاه» دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: معاونت فرهنگ و اجتماعی دانشگاه، طی فراخوانی نحوه و شرایط عضویت در انجمن «خانواده و دانشگاه» دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این فراخوان آمده است:

اطلاعیه ساعت حضور کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مرداد‌ ماه

اطلاعیه ساعت حضور کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مرداد‌ ماه

روابط عمومی دانشگاه تهران: معاونت اداری و مالی دانشگاه طی اطلاعیه‌ای ساعت حضور کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مردادماه را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

اطلاعیه برگزاری مهارت‌های هفتگانه کامپیوتری ICDL ویژه کارکنان دانشگاه تهران

اطلاعیه برگزاری مهارت‌های هفتگانه کامپیوتری ICDL ویژه کارکنان دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه، در راستای افزایش توانمندی‌های کارکنان دانشگاه تهران دوره مهارت‌های هفتگانه کامپیوتری ICDL را برگزار می‌کند.

اطلاعیه حضور کارکنان دانشگاه تهران از تاریخ چهاردهم تیرماه ۱۴۰۰

اطلاعیه حضور کارکنان دانشگاه تهران از تاریخ چهاردهم تیرماه ۱۴۰۰

روابط عمومی دانشگاه تهران: معاونت اداری و مالی دانشگاه، طی اطلاعیه‌ای نحوه حضور کارکنان را از تاریخ چهاردهم تیر ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور

برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور

روابط عمومی دانشگاه تهران: مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران با هدف افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه‌های سراسر کشور، دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند.