اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

اطلاعیه نحوه ارائه هدایای فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه تهران

اطلاعیه نحوه ارائه هدایای فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران، اداره کل امور رفاهی طی اطلاعیه‌ای نحوه ارائه هدایای فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه تهران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

فراخوان ثبت‌‌نام دوره‌های آموزشی افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی

فراخوان ثبت‌‌نام دوره‌های آموزشی افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی

روابط عمومی دانشگاه تهران: مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه، طی فراخوانی از برگزاری دوره‌های آموزشی افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران خبر داد. در این فراخوان آمده است:

اطلاعیه برگزاری سومین دوره تخصصی توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روش‌های نوین یادگیری

اطلاعیه برگزاری سومین دوره تخصصی توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روش‌های نوین یادگیری

روابط عمومی دانشگاه تهران: سومین دوره تخصصی توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روش‌های نوین یادگیری، از سوی مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه با همکاری مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش برگزار می‌شود.

اطلاعیه آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد پرسنل شرکتی

اطلاعیه آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد پرسنل شرکتی

روابط عمومی دانشگاه تهران: مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه، طی اطلاعیه‌ای از برگزاری آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد پرسنل شرکتی در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ خبر داد. در این اطلاعیه آمده است:

گواهینامه‌های خارج از سامانه جامع آموزش‌های آزاد دانشگاه تهران فاقد اعتبار است

گواهینامه‌های خارج از سامانه جامع آموزش‌های آزاد دانشگاه تهران فاقد اعتبار است

روابط عمومی دانشگاه تهران: مدیر آموزش‌های آزاد دانشگاه اعلام کرد: «کلیه نهادهای ذیربط، سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش‌های آزاد دانشگاه تهران، صحت و سقم دوره‌های ارائه شده و گواهینامه‌ها ...