اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی - آرشیو

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی انتخاب اعضای هیأت امناء و بازرسان صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی انتخاب اعضای هیأت امناء و بازرسان صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت برگزاری مجمع عمومی، انتخاب اعضای هیأت امناء، بازرسان صندوق رفاه و تصویب صورت‌های‌ مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۰، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد. ...