اطلاعیه برگزاری آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد پرسنل شرکتی

تعداد بازدید:۲۰۱۵
آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد پرسنل شرکتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از مرکز آموزش‌های ضمن خدمت، آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد پرسنل شرکتی دانشگاه‌‌‌‌‌، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از سوی مرکز آموزش‌های ضمن خدمت برگزار می‌شود. گروه بندی ساعت آزمون و جزئیات روند برگزاری آزمون از طریق سایت دانشگاه تهران اطلاع رسانی خواهد شد.

روند اجرایی برگزاری آزمون:
۱. اداره کل منابع انسانی لیست متقاضیان را برای برنامه‌ریزی و گروه‌بندی افراد به مرکز آموزش‌های ضمن خدمت ارسال می‌نماید.

۲. مرکز آموزش‌های ضمن خدمت نسبت به گروه‌بندی، هماهنگی برای برگزاری آزمون، اعلام زمان آزمون، معرفی محتوا و منابع آزمون از طریق سایت دانشگاه تهران ( ut.ac.ir ) و سایت مرکز آموزش‌های ضمن خدمت ( stc.ut.ac.ir ) اقدام می‌نماید.

۳. اداره کل منابع انسانی از طریق سامانه اتوماسیون اداری / ‏ایمیل / ‏پیامک، فراخوان لازم جهت اطلاع رسانی به افراد و شرکت در آزمون ارسال خواهد کرد.

۴. آزمون به صورت تستی، حضوری و پس از تأیید هویت افراد از طریق ارائه کارت شناسایی ملی برگزار خواهد شد. نمایندگانی از مرکز آموزش‌های ضمن خدمت، اداره کل منابع انسانی و اداره کل حراست بر روند اجرای آزمون نظارت خواهند داشت.
تذکر: غیبت در آزمون به هر دلیلی (موجه یا غیرموجه) مردود تلقی می‌گردد و به هیچ عنوان امکان امتحان مجدد در همان دوره فراهم نمی‌باشد. افرادی که غیبت داشته و یا از آزمون جامانده‌اند، می‌توانند با تأیید اداره کل منابع انسانی در آزمون‌های بعدی شرکت کنند.

۵. پس از برگزاری آزمون، مرکز آموزش‌های ضمن خدمت نمره‌ افراد را طی نامه‌ای رسمی به اداره کل منابع انسانی ارسال خواهد کرد.

۶. این آزمون به عنوان دوره آموزشی ضمن خدمت تلقی نمی‌شود، مشمول امتیازات ارتقا رتبه و ارزیابی و… نیست و صرفاً برای انعقاد قرارداد شرکتی اعتبار دارد. مرکز آموزش‌های ضمن خدمت، گواهی آموزشی برای شرکت کنندگان صادر نخواهد کرد.
تذکر: کارکنانی که یک یا چند عنوان از دوره‌های مربوطه را قبلاً طی کرده‌اند در این آزمون امتیازی نسبت به سایرین ندارند و آزمون به صورت یکپارچه و از همه مفاد اعلام شده برای همکاران برگزار می‌شود.

سرفصل دروس آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد شرکتی

منابع آزمون صلاحیت عمومی برای انعقاد قرارداد شرکتی
‌‌‌‌‌‌‌

تذکر: از عنوان آشنایی با آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران، فصل‌های ۲، ۳ و ۶ مطالعه شود.


( ۲۸ )

نظر شما :