فراخوان معاونت پژوهشی برای شرکت در نظرسنجی درباره برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۱۳۰۲
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران طی فراخوانی کاربران را به نظرسنجی درباره برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری دعوت کرد.

برای مشاهده جزئیات و نحوه شرکت در نظرسنجی به سایت معاونت پژوهشی و صفحه اصلی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه و صفحه رصد و پشتیبانی برگزیدگان دوره‌های گذشته مراجعه نمائید.


( ۸ )

نظر شما :