فراخوان دعوت به «دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه»

تعداد بازدید:۹۰۱
مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه طی فراخوانی، اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه تهران را به شرکت در «دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه» دعوت کرد. متن فراخوان به این شرح است:

اعضای محترم هیأت علمی و کارشناسان گرامی دانشگاه
همان‌گونه که استحضار دارند «اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه» در چارچوب آئین‌نامه مرکز و مصوبه شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه از ۱۱ تا ۲۶ دی ۱۳۹۶ اجرا شد.
نتایج این ارزیابی، پس از تحلیل، طرح و بررسی در جلسات مختلف شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۷ به اعضای محترم هیأت علمی و کارشناسان گرامی دانشگاه، ارسال و بدین ترتیب اولین ارزیابی یکپارچه مدیریت دانشگاه تهران، که برای اولین بار به‌صورت یکپارچه در همه واحدها و با نظرسنجی مستقیم و کاملاً محرمانه انجام و رسماً پایان یافت.
بدین وسیله از سرکار عالی / جنابعالی دعوت می‌شود در «دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه»، که از ۱۱ دی ۱۳۹۷ آغاز شده، شرکت فرمایند و اراده کیفیت‌آفرین خود را با مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌سازی در دانشگاه، از طریق شرکت در ارزیابی مزبور را، متجلی سازند.
شایان ذکر است این ارزیابی ناظر بر فعالیت مدیریت محترم دانشکده / پردیس / مرکز / مؤسسه از زمان پایان اولین ارزیابی تاکنون (از بهمن ۱۳۹۶ تا دی ماه ۱۳۹۷) است.
به استحضار می‌رساند پرسشنامه ارزیابی مزبور از طریق سامانه «ساد» (سامانه ارزیابی کیفیت دانشگاه) به آدرس الکترونیکی سرکار عالی / جنابعالی، طبق برنامه تنظیم شده، ارسال می‌شود.
یادآوری می‌نماید شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، به‌عنوان عالی‌ترین رکن ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه، زیر نظر ریاست محترم دانشگاه و با عضویت اعضای محترم هیأت رئیسه دانشگاه و ۱۲ نفر از صاحبنظران دانشگاه، با برگزاری جلسات مستمر و بررسی کلیه ابعاد فعالیت‌ها، بر تمامی فرآیندهای ارزیابی دانشگاه نظارت دارد. در این راستا اشعار می‌دارد حسب دستور ریاست محترم دانشگاه و مصوبه شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه مبنی بر تأثیر نتایج ارزیابی‌ها در تصمیمات مدیریتی دانشگاه، این مرکز مصمم است با استفاده از تجربه و داده‌های به‌دست‌آمده، ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه را در همه حوزه‌ها طبق برنامه تدوین‌شده ادامه دهد و زمینه تصمیم‌سازی «داده - محور» را، با کمک و مشارکت همه اعضای محترم خانواده دانشگاه، بیش از پیش فراهم نماید.
اجازه می‌خواهد پیشاپیش مراتب قدردانی خود، ریاست محترم دانشگاه و شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه را از مشارکت گسترده و تأثیرگذار سرکار عالی / جنابعالی در دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه حضورتان ابراز دارد و از همه همکاران گرامی، که بنا به دلایل مختلف در اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه شرکت ننمودند، درخواست نماید در این ارزیابی شرکت فرمایند.
مجدداً تأکید می‌نماید کلیه ارزیابی‌های دانشگاه به صورت کاملاً محرمانه انجام می‌شود و امکان دسترسی به مشخصات شرکت کنندگان و یا ایجاد ارتباط میان شرکت کننده و اظهار نظرهای ایشان وجود ندارد.


( ۳ )

نظر شما :