آرشیو اخبار

یافته‌های جدید دربارۀ انتقالات مکانیکی سلول، در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بررسی شد

یافته‌های جدید دربارۀ انتقالات مکانیکی سلول، در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک بررسی شد

پروفسور محمدرضا کاظم‌پور مفرد، از دانشگاه برکلی، با موضوع «مدل‌های بیوفیزیکی انتقالات مکانیکی سلول» در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران سخنرانی کرد.

اختتامیه چهارمین همایش علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

اختتامیه چهارمین همایش علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

مراسم اختتامیه چهارمین همایش علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه تهران برگزار شد.

استاد دانشگاه تهران رییس فدراسیون آسیایی انجمن جهانی روان‌درمانی شد

استاد دانشگاه تهران رییس فدراسیون آسیایی انجمن جهانی روان‌درمانی شد

دکتر غلامعلی افروز، استاد ممتاز دانشگاه تهران، در نهمین کنگره بین‌المللى روان‌درمانى به عنوان رییس فدراسیون آسیایی انجمن جهانی روان‌درمانی انتخاب شد.