دانشگاه تهران با چهار دانشمند پر استناد پیشتاز دانشگاه های کشور

تعداد بازدید:۱۸۲۵
دانشگاه تهران با چهار دانشمند پر استناد پیشتاز دانشگاه های کشور

 

بر اساس فهرست جدید پایگاه تامسون رویترز (ISI )دانشگاه تهران با چهار دانشمند پر استناد در راس دانشگاه های کشور قرار گرفت. بر اساس اعلام این پایگاه 10 دانشمند ایرانی در میان 3215 پژوهشگر پر استناد جهان قرار گرفتند.دانشگاه تهران با چهار دانشمند پر استناد در میان سایر دانشگاه‌های کشور پیشتاز است . دکتر فرنوش فرید بد در رشته مهندسی مشترکا با دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر پرویز نوروزی، دکتر سیاوش ریاحی و دکتر محمدرضا گنجعلی در رشته مهندسی از جمله این دانشمندان هستند.


( ۲ )