مؤسسات و مراکز تحقیقاتی

خانه خلاق و نوآوری «ترمه» آغاز به کار کرد

خانه خلاق و نوآوری «ترمه» آغاز به کار کرد

خانه خلاق و نوآوری «ترمه» با حمایت مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آغاز به کار کرد.

توسعه همکاری‌های مشترک آزمایشگاه بیوشیمی- فیزیک دانشگاه تهران و آزمایشگاه سم‌شناسی مرکز تحقیقات علوم داروییِ

توسعه همکاری‌های مشترک آزمایشگاه بیوشیمی- فیزیک دانشگاه تهران و آزمایشگاه سم‌شناسی مرکز تحقیقات علوم داروییِ

تفاهم‌نامه همکاری بین رؤسای آزمایشگاه بیوشیمی فیزیکِ مرکز تحقیقات بیوشیمی و آزمایشگاه سم‌شناسی مرکز تحقیقات علوم داروییِ دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد.