فراخوان مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برای پذیرش کتاب در حوزه زبان‌ها و گویش‌های بومی اقوام ایرانی

تعداد بازدید:۶۸۴
مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برای پذیرش کتاب در حوزه حفظ میراث فرهنگی کشور و حفظ زبان‌ها و گویش‌های بومی اقوام ایرانی، فراخوان داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برای حفظ و پاسداشت میراث غنی فرهنگی «زبان‌ها و گویش‌های بومی و نیز آداب و رسوم و سنن محلی» از تمامی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و نیز از پژوهشگران این حوزه دعوت کرده است آثاری که در زمینه زبان‌ها و گویش‌های محلی ایرانی و آداب و رسوم و سنن دیرین فرهنگی بومی به رشته تحریر درآورده‌اند را به این مؤسسه بسپارند تا در فرایند چاپ و انتشار در سلسله آثار دانشگاه تهران قرار گیرند.

نویسندگان و مؤلفان می‌توانند آثار خود را از طریق سامانه الکترونیکی پذیرش به نشانی https://press.ut.ac.ir/contacts?_action=profile به مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ارسال کنند.

کلید واژه ها: مؤسسه انتشارات میراث فرهنگی گویش‌های بومی


( ۶ )

نظر شما :