محیط زیست - آرشیو

ادای احترام به سرو قامتان آرمیده در دانشگاه تهران با کاشت درخت‌ در روز درختکاری

ادای احترام به سرو قامتان آرمیده در دانشگاه تهران با کاشت درخت‌ در روز درختکاری

رییس و هیأت رییسه دانشگاه تهران، با غرس ده نهال در یادمان شهدای گمنام دانشگاه تهران، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهداء نسبت به مقام شامخ شهداء ادای احترام کردند.

کاشت نهال صلح و دوستی در موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران

کاشت نهال صلح و دوستی در موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران

دانشجویان غیر ایرانی مرکز آموزش زبان فارسی و موسسۀ لغت‌نامه دهخدا، دوازده نهال اقاقیا را در باغ این موسسه کاشتند.