محیط زیست - آرشیو

اولین نشست ارزیابی زیست‌محیطی مالچ‌پاشی نفتی در دشت آزادگان برگزار شد

اولین نشست ارزیابی زیست‌محیطی مالچ‌پاشی نفتی در دشت آزادگان برگزار شد

اولین نشست علمی تخصصی ارزیابی ضرورت و عوارض زیست‌محیطی مالچ‌پاشی در دشت آزادگان، با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران برگزار شد.