محیط زیست - آرشیو

دیدار وزیر محیط‌زیست و انرژی فرانسه با رییس دانشگاه تهران

دیدار وزیر محیط‌زیست و انرژی فرانسه با رییس دانشگاه تهران

سگولن رویال، وزیر محیط‌زیست و انرژی فرانسه، هفتم شهریور ۱۳۹۵ با دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران، در مجتمع پارک پردیسان دیدار وگفت‌وگو کرد.

مسابقه ملی دانشجویی طراحی و ساخت سیستم سرمایش خورشیدی در دانشگاه تهران

مسابقه ملی دانشجویی طراحی و ساخت سیستم سرمایش خورشیدی در دانشگاه تهران

مرحله پایانی مسابقه ملی دانشجویی طراحی و ساخت سیستم سرمایش خورشیدی و آزمون سیستم‌های ساخته شده، نهم شهریور ۱۳۹۵ در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.