محیط زیست - آرشیو

اختتامیه چهارمین همایش علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

اختتامیه چهارمین همایش علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

مراسم اختتامیه چهارمین همایش علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه تهران برگزار شد.