محیط زیست - آرشیو

کاشت ۶ گونه جدید و بازکاشت ۴۵ گونه از بین رفته در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

کاشت ۶ گونه جدید و بازکاشت ۴۵ گونه از بین رفته در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

همزمان با آیین درختکاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، شش گونه جدید کاشت، ۴۵ گونه از بین رفته بازکاشت و ۵ گونه به شیوه کهن ایرانی کاشته شد.

گزارش تصویری از کاشت نهال کارکنان دانشگاه تهران

گزارش تصویری از کاشت نهال کارکنان دانشگاه تهران

اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران در روز درختکاری به نمایندگی از کارکنان دانشگاه روز یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ اقدام به کاشت نهال کردند-گزارش تصویری.