محیط زیست - آرشیو

بررسی آلودگی هوا و بحران آب تهران در دهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش و نوآوری

بررسی آلودگی هوا و بحران آب تهران در دهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش و نوآوری

دانشیار محیط زیست دانشگاه تهران و رئیس کارگروه محیط زیست دهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش و نوآوری از بررسی آلودگی هوا و بحران آب تهران در این جشنواره خبر داد.