محیط زیست - آرشیو

همایش مخاطرات محیط‌زیستی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا در دانشگاه تهران برگزار شد

همایش مخاطرات محیط‌زیستی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا در دانشگاه تهران برگزار شد

همایش مخاطرات محیط زیستی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

اولین جلسه کارگروه سرای سبز خوابگا‌ه‌های دانشگاه تهران برگزار شد

اولین جلسه کارگروه سرای سبز خوابگا‌ه‌های دانشگاه تهران برگزار شد

اولین جلسه کار گروه سرای سبز خوابگاه‌های دانشگاه تهران سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ با حضور اعضای کارگروه و کمیته‌ها در دفتر مدیر کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران برگزار شد.