محیط زیست - آرشیو

ایجاد کمربند سبز گل گهر به سیرجان از طرح‌های موفق این مرکز است

ایجاد کمربند سبز گل گهر به سیرجان از طرح‌های موفق این مرکز است

رئیس مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان دانشگاه تهران، ایجاد کمربند سبز گل گهر به سیرجان را از طرح‌های موفق این مرکز برشمرد.