محیط زیست - آرشیو

امضای تفاهم‌نامه کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران و کرسی یونسکو در محیط زیست فرانسه

امضای تفاهم‌نامه کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران و کرسی یونسکو در محیط زیست فرانسه

تفاهم‌نامه همکاری بین کرسی یونسکو در بازیافت آب، وابسته به دانشگاه تهران و کرسی یونسکو علوم غشایی در محیط زیست SIMEV فرانسه با حضور رؤسای دو کرسی، رییس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و رییس ...