اخبار ستادی - آرشیو

نحوه تخصیص بودجه برای آزمایشگاه‌های عضو شاعای استان تهران تغییر می‌کند

نحوه تخصیص بودجه برای آزمایشگاه‌های عضو شاعای استان تهران تغییر می‌کند

سومین نشست کارگروه شاعای استان تهران، هشتم اردیبهشت‌ماه، با حضور دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران، به عنوان رییس این کارگروه، در سالن شورای کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.