اخبار ستادی - آرشیو

بزرگداشت دکتر اصغر مهدوی و یادبود دکتر یحیی مهدوی

بزرگداشت دکتر اصغر مهدوی و یادبود دکتر یحیی مهدوی

مراسم یادبود چهاردهمین سال درگذشت دکتر اصغر مهدوی، استاد بنام اقتصاد دانشگاه تهران، نسخه‌شناس و همکار افتخاری کتابخانه مرکزی، و گرامی‌داشت دکتر یحیی مهدوی، استاد برجسته فلسفه دانشگاه تهران و اهداکنندۀ کتابخانۀ شخصی به کتابخانه ...