اخبار ستادی - آرشیو

برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی شوراهای صنفی کارکنان دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تهران

برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی شوراهای صنفی کارکنان دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تهران

اولین جلسه مجمع عمومی شوراهای صنفی کارکنان دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه تهران برگزار شد.

برگزاری نشست هم‌اندیشی دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

برگزاری نشست هم‌اندیشی دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

نشست هم‌اندیشی دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی با دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ۴ اسفند ۱۳۹۷، در تالار امیر کبیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.