اخبار ستادی - آرشیو

حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اختراعات اعضای هیأت‌علمی

حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اختراعات اعضای هیأت‌علمی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب «کانون پتنت ایران» از اختراعات اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی که به صورت نهایی در ادارات معتبر ثبت اختراع ثبت شده‌اند، حمایت تشویقی می‌کند.