اخبار ستادی - آرشیو

عملکرد دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات دانشگاه تهران، مورد بررسی قرار گرفت

عملکرد دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات دانشگاه تهران، مورد بررسی قرار گرفت

نمایندگان عالی نظارت ریاست جمهوری و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با بازرسی از دبیرخانه هیأت‌های تخلفات دانشگاه تهران در حوزه اعضای هیأت علمی و کارکنان، عملکرد این دبیرخانه را مثبت ...