اخبار ستادی - آرشیو

دانشگاه تهران در انتظار تخصیص بودجه مناسب از طرف دولت و مجلس است

دانشگاه تهران در انتظار تخصیص بودجه مناسب از طرف دولت و مجلس است

معاون دانشجویی دانشگاه تهران، با بیان اینکه در بخش تعمیر، تجهیز، خرید و توسعه دچار کمبود اعتبارات هستیم، گفت: «از دولت و نمایندگان مجلس در زمان بودجه‌بندی درخواست داریم که به دانشگاه تهران توجه بیشتری ...

مبلغ هشت میلیون تومان به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران اهدا شد

مبلغ هشت میلیون تومان به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران اهدا شد

دبیرخانه نخستین آئین بزرگداشت استادان نامدار حسابداری ایران، با اهدای مبلغ هشت میلیون تومان به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران از دانشجویان متقاضی دانشکده مدیریت حمایت کرد.