اخبار ستادی - آرشیو

برگزاری انتخابات مرحله دوم شورای صنفی دانشجویی

برگزاری انتخابات مرحله دوم شورای صنفی دانشجویی

معاونت دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص برگزاری انتخابات مرحله دوم شورای صنفی دانشجویی دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد، علوم اجتماعی، پردیس ابوریحان و خوابگاه پسران اطلاعیه‌ای صادر کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است: ...