اخبار ستادی - آرشیو

دیدار رئیس واحد برنامه‌ریزی در اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش عالی سلطنت عمان با معاون بین‌الملل دانشگاه تهران

دیدار رئیس واحد برنامه‌ریزی در اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش عالی سلطنت عمان با معاون بین‌الملل دانشگاه تهران

رئیس واحد برنامه‌ریزی در اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش عالی سلطنت عمان با معاون بین‌الملل دانشگاه تهران دیدار کرد.

پشتوانه و سرمایه اصلی هر دانشگاه، دانش‌آموختگان آن هستند

پشتوانه و سرمایه اصلی هر دانشگاه، دانش‌آموختگان آن هستند

رئیس دانشگاه تهران، در اولین گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار، پشتوانه و سرمایه اصلی هر دانشگاه را دانش‌آموختگان آن توصیف کرد.